Wat is burn-out?

Een nieuwe definitie?
Er is al heel wat bij elkaar geschreven over wat burn-out nu exact is, we brengen de meest interessante informatie hierover op deze pagina bij elkaar.

Omdat we vinden dat de stem van de burn-outer zelf weinig tot niet gehoord wordt bij het bepalen van wat een burn-out nu écht is, legden we aan de leden van onze online Facebook community de “nieuwe” definitie voor die ontwikkeld werd door KU Leuven:
“Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt tot de tevredenheid van zichzelf en anderen.

De feedback van onze online Facebook community op deze nieuwe definitie luidde als volgt:
🌷herschrijf de nieuwe definitie en maak van werkgerelateerde aandoening = energieverstoring, van werknemers = mensen en van gewerkt = geleefd
🌷werk is breder te bekijken (dit werd door KU Leuven na onze feedback meteen positief genuanceerd naar “alle activiteiten die gestructureerd, betekenisvol, doelgericht zijn en een verplichtend karakter hebben”)
🌷stop de discussie tussen werkgerelateerd of niet en start met samen investeren in persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid op basis van een analyse naar de 3 pijlers (werk/gezin/me-time) – op het werk is het wel het meest zichtbaar omdat daar de stekker eruit kan
🌷start met het begeesteren van mensen ipv door te gaan met het proberen beheersen van stress

Andere definities:
De wetgeving!
De juridische context van burn-out als onderdeel van psychosociale risico’s past in het kader van de wet betreffende het welzijn op het werk.  Meer informatie hierover vind je hier.
Een inventaris van mogelijke klachten!

Raadpleeg steeds en zo snel mogelijk je huisarts om medische oorzaken uit te sluiten én om de juiste diagnose te kunnen stellen! Je kan ter voorbereiding deze lijst afprinten, invullen en meenemen naar de consultatie!

Lichaam Kruis aan
Ernstige vermoeidheid
Slecht slapen: inslapen en/of doorslapen gaat moeilijk
Gespannen
Hoofdpijn
Spierpijn nek/schouders/rug
Hartkloppingen/-klachten
Duizelig
Maag – darm – spijsverteringsklachten
Algehele lichamelijke klachten
Hyperventileren
Zweten
Griep/verkouden/keelpijn
Oogproblemen
Eet – gewichtsproblemen
Veel infecties
Eczeem
Hoge bloeddruk
Misselijk/overgeven
Gewrichtspijn
Rsi klachten
Trillen
Sporten gaat zwaar of niet
Wit zien
Steeds heel koud hebben ook als het niet koud is
Hoofd Kruis aan
Concentratieproblemen
Vergeetachtigheid
Piekeren
Zelfvervreemding, jezelf niet meer herkennen
Emotioneel Kruis aan
Prikkelbaar
Depressief/somber
Angsten
Emotioneel
Huilen
Onzeker
Woede aanvallen
Niet meer kunnen relativeren
Gedrag Kruis aan
Nergens zin in
Onrustig/opgejaagd
Teruggetrokken
Tegenzin in werk
Controleverlies
Niets meer af krijgen
Meer alcohol drinken
Automatische piloot, bv. niet weten hoe je ergens gekomen bent
Cynisme
Meer roken
Moeite met praten
Niet tegen drukte kunnen
Verandering van seksuele behoeften (minder of juist meer behoefte)
Steeds in de verdediging schieten
Het verschil tussen burn-out en depressie!

Burn-out is een energiestoornis waarbij diegene wel zou willen maar niet kan vanwege gebrek aan energie, ontstaan door langdurige chronische overbelasting. Hierdoor is de energiehuishouding volledig verstoord. Eén of meerdere levensgebieden zijn betrokken en depressieve perioden zijn mogelijk maar belangrijk is dat niet het leven in totaliteit in vraag wordt gesteld.

Depressie is een stemmingsstoornis die op alle levensgebieden van invloed is. Een depressie gaat gepaard met stemmingsschommelingen, somberheid, moedeloosheid, gevoelens van waardeloosheid, onzekerheid, negatief zelfbeeld, zich terugtrekken uit de (sociale) wereld; een ernstige depressieve stoornis zelfs met suïcidale gedachten. Men is niet meer in staat ergens van te genieten, heeft (mogelijks) gedachten aan de dood en ziet geen toekomst meer.

Een burn-out die niet tijdig en/of onjuist begeleid wordt of waar vastgehouden wordt aan destructieve overtuigingen, kan uitmonden in o.a. depressie.

Een diagnose kan en mag enkel gesteld worden door een medisch deskundige (arts of psychiater). Nog niet elk medisch deskundige is voldoende bijgeschoold op het terrein van burn-out.