Arbeidsongeschiktheid

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Belangrijk: wij zijn geen inhoudelijke experten, bovendien is de informatie afhankelijk van de context waarin de burn-out zich afspeelt. Waar we erover beschikken, worden de bronnen vermeldt. De informatie dient te allen tijde gecontroleerd te worden bij de juiste instanties. Zie je significant foutieve informatie? Laat het ons weten via e-mail naar contact@burn-out.vlaanderen met het toevoegen van een link naar de correcte informatie, zodat we onze documentatie naar een hoger kwaliteitsniveau kunnen brengen.

Officiële informatie:

Veel gestelde vragen over arbeidsongeschiktheid in de online community van vzw Burn-Out.Vlaanderen:

  • Vraag: Ik heb een schrijven ontvangen van de mutualiteit met vraag om een afspraak te maken voor de opvolging van mijn arbeidsongeschiktheid. Heeft er iemand een idee hoe dit in zijn werking gaat? Moet je iets van documenten meenemen van artsen / begeleiders?
  • Antwoord: Je gaat op afspraak bij de adviserend geneesheer, die zal luisteren naar je verhaal en eventueel medische verslagen en alle nodige documenten die je arbeidsongeschiktheid wettigen bekijken. Na het gesprek zal hij het medisch advies geven of je al dan niet geschikt bent om het werk te hervatten. Als hij niet onmiddellijk beslist krijg je dat dan normaal kort nadien te horen via brief of mail. Best op voorhand een dossier aanleggen. Lijst met medicatie, supplementen en alles wat je gedaan hebt/nu doet/nog gepland hebt. Bvb huisarts opvolging, kine, bepaalde specialisten, therapie enz. Verslagen van huisartsen, enz en beeldvorming hebben ze ook graag. De mutualiteit hecht meer belang aan een psychiater dan aan een psycholoog omdat die ook arts is (mag medicatie voorschrijven) en daardoor hoef je ook geen bezoeken aan je huisarts meer in te plannen om je burn-out te bespreken.
Volgende Loopbaan- of Burn-Out begeleiding?
Inhoudsopgave