Burn-Out of Depressie?

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Burn-out is een energiestoornis waarbij diegene wel zou willen maar niet kan vanwege gebrek aan energie, ontstaan door langdurige chronische overbelasting. Hierdoor is de energiehuishouding volledig verstoord. Eén of meerdere levensgebieden zijn betrokken en depressieve perioden zijn mogelijk maar belangrijk is dat niet het leven in totaliteit in vraag wordt gesteld.

Depressie is een stemmingsstoornis die op alle levensgebieden van invloed is. Een depressie gaat gepaard met stemmingsschommelingen, somberheid, moedeloosheid, gevoelens van waardeloosheid, onzekerheid, negatief zelfbeeld, zich terugtrekken uit de (sociale) wereld; een ernstige depressieve stoornis zelfs met suïcidale gedachten. Men is niet meer in staat ergens van te genieten, heeft (mogelijks) gedachten aan de dood en ziet geen toekomst meer.

Een burn-out die niet tijdig en/of onjuist begeleid wordt of waar vastgehouden wordt aan destructieve overtuigingen, kan uitmonden in o.a. depressie.

Een diagnose kan en mag enkel gesteld worden door een medisch deskundige (arts of psychiater). Nog niet elk medisch deskundige is voldoende bijgeschoold op het terrein van burn-out.

Vorige Onze eigen definitie
Volgende Burn-Out volgens KU Leuven
Inhoudsopgave