De wet Welzijn op het werk

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De juridische context van burn-out als onderdeel van psychosociale risico’s past in het kader van de wet betreffende het welzijn op het werk.

De wet van 3 juli 1978 (voornamelijk de artikelen 31, 31/1 en 34) betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze wet bepaalt de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke werkhervatting of definitieve arbeidsongeschiktheid.

De codex over het welzijn op het werk beschrijft het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet meer kan uitoefenen (hoofdstuk VI van boek I, titel 4, artikelen I.4-72 tot I.4-82)

Lees hier meer

Volgende Vakbonden en werkgeversorganisaties
Inhoudsopgave