Ontslag wegens medische redenen

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Een ontslag om medische redenen is onwettig, want dit wordt beoordeeld als discriminatoir. Bij medische overmacht gelden er andere regels.

Wel kan je zelf je ontslag geven om medisch redenen, maar je werkgever mag je geen ontslag geven om medische redenen. Je werkgever mag je wel ontslaan tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, maar niet omwille van de ziekte. Je werkgever moet het ontslag geven om een andere reden dan de arbeidsongeschiktheid.

Je werkgever kan wel proberen de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht. Dit is verschillend dan bij medische redenen.

Lees hier meer.

Vorige Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen
Inhoudsopgave