Onze eigen definitie

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Er is al heel wat bij elkaar geschreven over wat burn-out nu exact is, we brengen de meest interessante informatie hierover op deze pagina bij elkaar.

Omdat we vinden dat de stem van de burn-outer zelf weinig tot niet gehoord wordt bij het bepalen van wat een burn-out nu écht is, legden we aan de leden van onze online Facebook community de “nieuwe” definitie voor die ontwikkeld werd door KU Leuven:“Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt tot de tevredenheid van zichzelf en anderen.

De feedback van onze online Facebook community op deze nieuwe definitie luidde als volgt:

🌷 herschrijf de nieuwe definitie en maak van werkgerelateerde aandoening = energieverstoring, van werknemers = mensen en van gewerkt = geleefd

🌷 werk is breder te bekijken (dit werd door KU Leuven na onze feedback meteen positief genuanceerd naar “alle activiteiten die gestructureerd, betekenisvol, doelgericht zijn en een verplichtend karakter hebben”)

🌷 stop de discussie tussen werkgerelateerd of niet en start met samen investeren in persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid op basis van een analyse naar de 3 pijlers (werk/gezin/me-time) – op het werk is het wel het meest zichtbaar omdat daar de stekker eruit kan

🌷 start met het begeesteren van mensen ipv door te gaan met het proberen beheersen van stress

Volgende Burn-Out of Depressie?
Inhoudsopgave