Vakbonden en werkgeversorganisaties

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De Belgische vakbonden staan in voor:

 • de vertegenwoordiging van de werknemers in bedrijven en in economische sectoren, bij arbeids- en loonsonderhandelingen:
  • onderhandeling op hoger niveau in sectorcomités
  • afsluiten van sectorale akkoorden na overleg met de werkgeversorganisaties
  • afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten na overleg met werkgeversorganisaties
 • de verdediging van de belangen van de werknemers:
  • onderhandelingen in ondernemingsraden via de vakbondsvertegenwoordigers
  • advies aan werknemers die vakbondslid zijn en ook aan anderen
 • de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen en inschakelingsuitkeringen.

Lees hier meer.

Vorige De wet Welzijn op het werk
Volgende Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen
Inhoudsopgave